Chuyên Viên IT phần mềm

Hà Nội

Khối Nội Chính

Toàn thời gian

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

 • Tổ chức xây dựng các giải pháp và ứng dụng quản trị nội bộ phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Tập đoàn và các đơn vị thành viên
 • Quản trị, vận hành Data warehouse, kiến trúc tích hợp và tổ chức dữ liệu tập trung.
 • Vận hành và quản trị các hệ thống phần mềm nội bộ của Tập đoàn
 • Hỗ trợ các đơn vị nghiệp vụ xây dựng các báo cáo, dashboard BI
 • Phối hợp với bộ phận hạ tầng để xây dựng và vận hành các hệ thống máy chủ ứng dụng nội bộ và cloud của Tập đoàn
 • Tham gia xây dựng và ban hành các quy định, tiêu chuẩn về phần mềm và dữ liệu cho tập đoàn (tiêu chuẩn tích hợp, an toàn thông tin, master data, reference data, data quality v.v…).
 • Làm việc với các phòng ban, đơn vị trong tập đoàn để xây dựng và duy tri các quy trình, quy định về khởi tạo và sử dụng và duy trì dữ liệu đảm bảo các tiêu chuẩn đã được ban hành
 • Báo cáo định kỳ và theo yêu cầu của Ban lãnh đạo các vấn đề về phần mềm và dữ liệu của Tập đoàn

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

 • Có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên trong lĩnh vực phát triển phần mềm và quản trị dữ liệu trong doanh nghiệp
 • Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan phần mềm, Computer Sciences/Engineering.
 • Thành thạo lập trình (dotnet, Java, Python…), và quản trị dữ liệu (SQL, noSQL)
 • Có kiến thức và kinh nghiệm xây dựng, quản trị các ứng dụng trên Microsoft’s Power Platform
 • Có kinh nghiệm quản trị dữ liệu và vận hành các công cụ ETL, Datawarehouse, API gateway
 • Có hiểu biết về các công cụ phân tích dữ liệu BI
 • Thành thạo quản trị vận hành các ứng dụng Microsoft 365
 • Có khả năng về UI/UX hoặc An toàn thông tin là một lợi thế
 • Ưu tiên ứng viên có khả năng thuyết trình, đào tạo nội bộ
 • Thành thạo các quy trình phát triển phần mềm (Scrum, Kanban).
 • Có khả năng đọc hiểu và tự nghiên cứu tài liệu tiếng Anh.
 • Có kỹ năng làm việc nhóm và thấu hiểu vai trò của Bộ phận IT trong môi trường doanh nghiệp
 • Ham học hỏi, cầu tiến, có khả năng tự nghiên cứu và tự học.
 • Có tinh thần cam kết, chịu trách nhiệm với kết quả công việc
 • Có thể đi công tác dài ngày

Nộp đơn ứng tuyển công việc này

Họ & tên bạn *
Địa chỉ email *
Số điện thoại *
CV của bạn *
Click để chọn & tải lên CV của bạn
Mã bảo mật *

Nộp đơn ứng tuyển